شرکت توسعه خدمات کارآفرینی مسکن
شرکت توسعه خدمات کارآفرینی مسکن (سهامی خاص) به ارائه خدمات به کارآفرینان، شرکت های نوپا، دانش بنیان و استارت آپی، با اولویت در فعالیت های حوزه مسکن، راه و شهرسازی، بازآفرینی شهری و فین تک های این حوزه ها، می پردازد.
                                                                                                                                                                                                                                                                ادامه مطلب
اخبار شرکت بیشتر
خدمات شرکت
پروژه ها