شرکت عمرانی مسکن گستر
شرکت درتاریخ 27 اسفندماه 1337 تحت عنوان شرکت کشاورزی و دامپروری ملارد (با مسئولیت محدود) تشکیل و تحت شماره 6602 در تاریخ 21 فروردین‌ماه 1338 در اداره ثبت شرکت‌های داخلی به ثبت رسیده است. سپس در تاریخ  20 دی‌ماه 1353 نام شرکت به عمرانی و ساختمانی ملارد و نوع آن به سهامی خاص تبدیل و پس از آن در تاریخ 14 اسفند ماه 1370 نام شرکت به شرکت کشاورزی و عمرانی ملارد تغییر یافته است. درتاریخ 15اردیبهشت ماه 1386 نام شرکت به شرکت سرمایه‌گذاری مسکن گستر (سهامی خاص) تغییر یافت. درتاریخ یکم خرداد ماه 1387 عبارت سرمایه‌گذاری از نام شرکت حذف و به شرکت عمرانی مسکن گستر (سهامی خاص) تبدیل گردید. سرمایه ثبتی شرکت 250 میلیارد ریال می باشد.
اخبار شرکت بیشتر
خدمات شرکت
پروژه ها