شرکت خدمات ارزی و صرافی بانک مسکن

معرفی:

شرکت خدمات ارزی و صرافی بانک مسکن طی شماره350312 مورخ 1388/04/08 در اداره ثبت شرکت ها و مالکیت صنعتی تهران به ثبت رسیده است و از تاریخ 1388/06/15 به بهره برداری رسیده است. هم چنین مجوز فعالیت صرافی طی شماره 185538 مورخ 1388/09/03 از بانک مرکزی اخذ شده است.

در حال حاضر سرمایه ثبتی شرکت 40 میلیارد ریال تماماً پرداخت شده می باشد. در حال حاضر این شرکت جزء واحدهای فرعی بانک مسکن می باشد که به صورت وکالتی به گروه مالی بانک مسکن واگذار شده است.

سهامداران و مدیریت ارشد شرکت:

سهامدار

درصد سهام

نماینده در هیأت مدیره

سمت

مدیرعامل

بانک مسکن

100

محمد احمدی

رئیس هیأت مدیره

محمد احمدی

شرکت گروه مالی بانک مسکن

-

مجتبی حائری

عضو هیأت مدیره

شرکت آموزشی، ورزشی و رفاهی امید روشن پایتخت

-

سامان مسگری

عضو هیأت مدیره

موضوع فعالیت:

طبق ماده 3 اساسنامه عبارت است از خرید و فروش انواع ارزهای خارجی اعم از نقدی و یا حواله ای و همچنین مسکوک طلا و نقره در چارچوب مقررات و دستورالعمل های بانک مرکزی.

اطلاعات تماس:

نشانی:

تهران،خیابان نلسون ماندلا، خیابان ناهید غربی، پلاک 75

تلفن:

021-75402000

دورنگار:

021-75402100

پست الکترونیک:

maskanexchange@gmail.com

باشگاه مخاطبان