معرفی شرکتهای تابعه

 شرکت خدمات بیمه ای مسکن مهر آرمان


شرکت خدمات بیمه ای مسکن مهر آرمان (سهامی خاص) تحت شماره ۴۳۱۶۸۱ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۳۳۲۷۶ در سال ۱۳۹۱ نزد اداره ثبت شرکت های تهران به ثبت رسیده است. سرمایه ثبتی شرکت در حال حاضر ۱ میلیارد ریال تماماً پرداخت شده می باشد. 

هیئت مدیره و مدیرعامل

هیئت مدیره نماینده حقیقی سمت مدیرعامل
شرکت واسپاری آباد مسکن علیرضا صابرفرد رئیس هیئت مدیره عمادالدین فرمهینی فراهانی
شرکت گروه مالی بانک مسکن عمادالدین فرمهینی فراهانی نایب رئیس هیئت مدیره
شرکت عمرانی مسکن گستر   عضو هیئت مدیره

موضوع فعالیت

موضوع فعالیت شرکت طبق ماده 4 اساسنامه عبارت است از اخذ نمایندگی از شرکت بیمه آرمان و عرضه خدمات بیمه ای با رعایت قانون تأسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه گری، مصوبات شورای عالی بیمه، دستورالعمل ها و مفاد قرارداد نمایندگی بیمه است.

اطلاعات تماس

تهران، بلوار نلسون ماندلا، خیابان ناهید غربی، پلاک ۷۵

021-26291295

021-26291295

http://health.mehrarman.ir

info@armanins-maskan.ir

باشگاه مخاطبان