شرکت فناوری اطلاعات ناواکو

معرفی:

شرکت فناوری اطلاعات ناواکو در تاریخ 1355/01/23 تحت شماره 24693 در اداره ثبت شرکت ها و مالکیت صنعتی تهران به ثبت رسیده است. شرکت فناوری اطلاعات ناواکو جزء واحدهای تجاری فرعی بانک مسکن است و به صورت وکالتی به گروه مالی بانک مسکن واگذار گردیده است.

درحال حاضر سرمایه ثبتی شرکت 121 میلیارد و 100 میلیون ریال تماماً پرداخت شده می باشد.

سهامداران و مدیریت ارشد شرکت:

سهامدار

درصد سهام

نماینده در هیأت مدیره

سمت

مدیرعامل

بانک مسکن

96

مرتضی حسینی

عضو هیأت مدیره

حمید بنائیان

شرکت گروه مالی بانک مسکن

1

غلامرضا هروی

عضو هیأت مدیره

شرکت گروه سرمایه گذاری مسکن

1

ساسان شیردل

رئیس هیأت مدیره

شرکت تأمین نیروی انسانی و خدمات پشتیبانی بانک مسکن

1

حمید بنائیان

عضو هیأت مدیره

شرکت آموزشی، ورزشی و رفاهی امید روشن پایتخت

1

اسماعیل ذاکری

نائب رئیس هیأت مدیره

موضوع فعالیت:
طبق ماده 5 اساسنامه، اجرای طرح های جامع فناوری اطلاعات، شرکت در مناقصات داخلی و خارجی در زمینه فعالیت شرکت، خرید و فروش، صادرات و واردات خدمات و کالاهای مجاز رایانه ای و فناوری اطلاعات و ارتباطات، انعقاد قراردادهای همکاری و مشارکت با شرکت های داخلی و خارجی و تهیه و تأمین و تولید تجهیزات و قطعات رایانه ای و الکترونیکی

اطلاعات تماس:
نشانی:

تهران،خیابان شهید مطهری، جنب خیابان فجر، پلاک 276

تلفن:
021-88381140-55

دورنگار:
021-88381158

تارنما:
www.navaco.ir

پست الکترونیک:
info@navaco.ir

باشگاه مخاطبان