معرفی شرکتهای تابعه

 

 شرکت تأمین نیروی انسانی و خدمات پشتیبانی بانک مسکن


شرکت تأمین نیروی انسانی و خدمات پشتیبانی بانک مسکن طی شماره ۲۳۲۹۰۲ مورخ ۱۳۸۳/۰۸/۰۳ در اداره ثبت شرکت ها و مالکیت صنعتی تهران به ثبت رسیده است. طبق صورتجلسه مورخ ۱۳۸۶/۰۴/۲۳ مجمع عمومی فوق العاده، سال مالی شرکت از پایان اسفند ماه به پایان آذر ماه تغییر یافت. در حال حاضر شرکت جزء واحدهای تجاری فرعی بانک مسکن می باشد و مدیریت آن به صورت وکالتی به گروه مالی بانک مسکن واگذار شده است. درحال حاضر سرمایه ثبتی شرکت ۱۰۰ میلیارد ریال تماماً پرداخت شده می باشد

هیئت مدیره و مدیرعامل

هیئت مدیره نماینده حقیقی سمت مدیرعامل
شرکت آموزشی، ورزشی و رفاهی امید روشن پایتخت یوسف کمالی فر رئیس هیئت مدیره حامد مقصود طالقانی
شرکت گروه سرمایه گذاری مسکن میرمجتبی هاشمی نودهی نایب رئیس هیئت مدیره
شرکت گروه مالی بانک مسکن غلامرضا قوسی عضو هیئت مدیره
شرکت فناوری اطلاعات ناواکو محمدرضا تقی پور عضو هیئت مدیره
بانک مسکن مجید محسنی وادقانی عضو هیئت مدیره

موضوع فعالیت

طبق ماده 3 اساسنامه عبارت است از:

اقدام، ایجاد و اداره مجتمع های خدماتی و واحدهای تفریحی، اقامتی و پذیرایی و انجام کلیه امور خدماتی به معنای عام آن و هم چنین ایجاد و اداره بهره برداری از مجتمع های خدماتی تفریحی، اقامتی و پذیرایی، انجام خدمات حمل و نقل درون شهری و شرکت در مناقصات و مزایده های بخش دولتی و خصوصی داخلی و خارجی در موضوع فعالیت شرکت

اطلاعات تماس

تهران، سعادت آباد، بلوار فرهنگ، خیابان معارف، شماره ۱۳ ساختمان گروه مالی بانک مسکن، طبقه ۴

021-۲۲۰۹۸۷۷۲

021-22۰۹۸۷۷۵

www.hrhs.ir
info@maskanco.ir    
 

 

باشگاه مخاطبان