معرفی شرکتهای تابعه

 

 شرکت تأمین نیروی انسانی و خدمات پشتیبانی بانک مسکن


شرکت تأمین نیروی انسانی و خدمات پشتیبانی بانک مسکن طی شماره ۲۳۲۹۰۲ مورخ ۱۳۸۳/۰۸/۰۳ در اداره ثبت شرکت ها و مالکیت صنعتی تهران به ثبت رسیده است. طبق صورتجلسه مورخ ۱۳۸۶/۰۴/۲۳ مجمع عمومی فوق العاده، سال مالی شرکت از پایان اسفند ماه به پایان آذر ماه تغییر یافت. در حال حاضر شرکت جزء واحدهای تجاری فرعی بانک مسکن می باشد و مدیریت آن به صورت وکالتی به گروه مالی بانک مسکن واگذار شده است. درحال حاضر سرمایه ثبتی شرکت ۱۰۰ میلیارد ریال تماماً پرداخت شده می باشد

موضوع فعالیت

طبق ماده 3 اساسنامه عبارت است از:

اقدام، ایجاد و اداره مجتمع های خدماتی و واحدهای تفریحی، اقامتی و پذیرایی و انجام کلیه امور خدماتی به معنای عام آن و هم چنین ایجاد و اداره بهره برداری از مجتمع های خدماتی تفریحی، اقامتی و پذیرایی، انجام خدمات حمل و نقل درون شهری و شرکت در مناقصات و مزایده های بخش دولتی و خصوصی داخلی و خارجی در موضوع فعالیت شرکت

اطلاعات تماس

تهران، سعادت آباد، بلوار فرهنگ، خیابان معارف، شماره ۱۳ ساختمان گروه مالی بانک مسکن، طبقه ۴

021-۲۲۰۹۸۷۷۲

021-22۰۹۸۷۷۵

www.hrhs.ir
info@maskanco.ir    
 

 

باشگاه مخاطبان